Bengterikj

Bengterikj

Skilda världar

AsylpolitikPosted by Bengt-Erik 25 Sep, 2013 16:14
Riksdagen debatterar Betänkande 2012/13 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001SfU11&doctype=bet

Janne Josefsson följer med en god man till ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn:


Totalt har Sverige tagit emot 7 500 ensamkommande flyktingbarn sedan 2009 tom aug 2013, de flesta (84%) från Afghanistan och Somalia


Fill in only if you are not real





The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.