Bengterikj

Bengterikj

Invandringens pris

PolitikPosted by Bengt-Erik 15 Sep, 2013 21:34

Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen
2005: 8 918 personer
2006: 27 920
2007: 23 894
2008: 20 316
2009: 18 675
2010: 15 212
2011: 13 271
2012: 18 791
2013: 19 317 (tom juli)

Summa: 166 314 personer

Linköpings kommun har 148 000 inv, Uppsala 203 000

För varje kommunplacerad betalar staten en Grundersättning på tio prisbasbelopp (445 000 kr) och en Schablonersättning (83 100 kr) till kommunen, sammanlagt 528 100 kr.

För 18 791 kommunmottagna 2012 blev det 9 923 Mkr

Sedan 2005 har staten ersatt kommunerna med 88 000 Mkr kronor för kommunmottagna flyktingar.

De flesta kommunmottagna deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. AF budgeterar (källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013 Prognoser för utbetalningar 2013-2017 2013-07-29) för 17 200 personer i etableringsprogrammet i år och för 20 400 nästa år (2014):

2013
Etableringsersättning: 1 738 Mkr
Lotsar och övriga insatser: 1 185 Mkr
SUMMA: 2 923 Mkr

2014
Etableringsersättning: 2 606 Mkr
Lotsar och övriga insatser: 2 167 Mkr
SUMMA: 4 773 Mkr

TOTALT för kommunmottagna och etablering på AF ca 15 000 Mkr på ett år


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.