Bengterikj

Bengterikj

Etableringsprogrammet

AsylpolitikPosted by Bengt-Erik 22 Nov, 2013 21:36


Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering, 2013-10-25

Arbetsmarknadens utsatta grupper

PolitikPosted by Bengt-Erik 22 Nov, 2013 21:28

Följande grupper är de mest utsatta på arbetsmarknaden:

• Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, särskilt ungdomar

• Arbetslösa utomeuropeiskt födda

• Arbetslösa med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga

• Arbetslösa personer 55-64 år

Under det senaste året har hela ökningen av arbetslösheten fallit på utsatta grupper och deras andel av samtliga inskrivna arbetslösa var i september 2013 61,5 % jämfört med 58,6 % i september 2012. För fyra år sedan återfanns hälften av de inskrivna arbetslösa bland de utsatta grupperna och hälften bland de icke utsatta grupperna.

Källa: Arbetsförmedlingens återrapportering 2013, Prognoser för utbetalningar 2013-2017 (2013-10-25)

SIFO november 2013

VäljaropinionerPosted by Bengt-Erik 17 Nov, 2013 13:43


Arbetslöshet okt 2013

StatistikPosted by Bengt-Erik 16 Nov, 2013 00:15
Exkl heltidsstud: 5%IPSOS oktober 2013

VäljaropinionerPosted by Bengt-Erik 02 Nov, 2013 14:44


NOVUS oktober 2013

VäljaropinionerPosted by Bengt-Erik 31 Oct, 2013 10:57


Flyktinganhöriga

PolitikPosted by Bengt-Erik 26 Oct, 2013 15:00
Totalt: 55 745


Uppehållstillstånd

PolitikPosted by Bengt-Erik 26 Oct, 2013 14:56
Totalt: 816 737


« PreviousNext »