Bengterikj

Bengterikj

Ungdomsarbetslösheten i Sverige 2012

StatistikPosted by Bengt-Erik 09 May, 2013 02:19

En tredjedel av alla unga hittar ett arbete inom en månad och ytterligare en tredjedel inom ett halvår. Långtidsarbetslösheten bland unga var 3,4 %. Bara lite mer än var tionde arbetslös ungdom var långtidsarbetslös

I åldersgruppen 25-54 år var mer än en tredjedel av de arbetslösa långtidsarbetslösa

Arbetslösheten i Sverige 2012

StatistikPosted by Bengt-Erik 09 May, 2013 00:54

Relativa arbetslösheten är lika med antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften.

Källa: SCB

Sysselsättningsgrad Sverige 2012

StatistikPosted by Bengt-Erik 08 May, 2013 23:53

Antal sysselsatta i förhållande till hela befolkningen

Källa: SCB

« Previous