Bengterikj

Bengterikj

Arbetslöshet

StatistikPosted by Bengt-Erik 10 Nov, 2014 21:33

Arbetslösa april 2005, 15-74 år
365 500 varav heltidsstud 106 500
Exkl heltidsstud: 259 000

Arbetslösa april 2014, 15-74 år
445 100 varav heltidsstud 185 700
Exkl heltidsstud: 259 400

Källa: AKU
Arbetslöshet nov 2013

StatistikPosted by Bengt-Erik 21 Dec, 2013 10:57

Exklusive heltidsstuderande: 5 %
Arbetslöshet okt 2013

StatistikPosted by Bengt-Erik 16 Nov, 2013 00:15
Exkl heltidsstud: 5%Arbetslösheten september 2013

StatistikPosted by Bengt-Erik 24 Oct, 2013 00:20
Arbetslösheten sept 2013 efter arbetslöshetstidens längd i ålderskat 20 - 64 år. Totalt: 6,8 %


Arbetslöshet sept 2013

StatistikPosted by Bengt-Erik 18 Oct, 2013 21:57


Exklusive heltidsstuderande: 5,4 % (5,5 %)
Inklusive heltidsstuderande: 7,5 % (7,6 %)

UNGDOMSARBETSLÖSHET, 15-24 år

Exklusive heltidsstuderande: 13,3 % (14,6 %)
Inklusive heltidsstuderande: 20,8 % (21,6 %)

Anmärkning: september 2012 inom parentes

Arbetslöshet 2013

StatistikPosted by Bengt-Erik 02 Oct, 2013 02:19


Europe's Jewish Population

StatistikPosted by Bengt-Erik 21 Aug, 2013 14:02
Källa: http://mosaicmagazine.com/essay/2013/08/you-only-live-twice/


Arbetslösheten juni 2013

StatistikPosted by Bengt-Erik 01 Aug, 2013 10:50
Arbetslösheten juni 2013 efter arbetslöshetstidens längd i ålderskat 20 - 64 år. Totalt: 7,3 %


Next »