Bengterikj

Bengterikj

NOKIA

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 29 Jul, 2013 22:39
NOKIA konsoliderar mellan 25,60 och 26,40 kr


Falskt utbrott i Bure

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 16 Mar, 2013 23:49

Utbrottet i Bure den 20 februari var "falskt". Stöd nu vid 23,5 kr

Köpsignal i BURE

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 20 Feb, 2013 22:29

Bure har fått en köpsignal. Räknar med uppgång till 32 kr i första hand.

OMXS30 - ny, högre botten

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 16 Oct, 2012 22:16

Ny, högre botten den 12 okt innebär att trenden fortfarande är positiv

OMXS30

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 29 Sep, 2012 22:41

OMXS30 (1072,8) har fallit tillbaka till nära 50 dgr medelv (1071). Fibonaccistödet 61,8% ligger på 1066 för stängningskurserna och 1063 för extremvärdena

Lundbergs

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 16 Sep, 2012 12:27

Efter viss tvekan började Lundberg stiga rejält efter utbrotten - i linje med övriga börsuppgången förstås

OMXS30

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 16 Sep, 2012 12:20

Den 5 sept vände index upp från 1029 och hade då fallit tillbaka ungefär till fibonaccinivån 38,2 % av uppgången mellan 4 juni och 17-20 augusti; 42,5 % räknat på extremvärdena och 38,6 % räknat på stängningskurserna

Haldex

Aktier/börsPosted by Bengt-Erik 14 Sep, 2012 08:46

Fick ett tips om haldexaktien, som är på väg upp från stödet vid 29 kr

Next »